« Prev December 2019 Next »
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
5
6
7
* State Task Force MeetingState Task Force Meeting

Time: 9:00 am

Hosted at New Community Temple

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
* Happy Birthday JesusHappy Birthday Jesus

Celebrating Christmas

26
27
28
29
30
31